Consolidació

El Servei d’Emprenedoria diposa d’un programa de suport a les empreses que vulguin consolidar el seu negoci, mitjançant diferents iniciatives:
  • Assessorament gratuït sobre organització, noves tecnologies, màrqueting, finances i aspectes estratègics.
  • Convocatòries de subvencions a les empreses locals i la formació que s’en deriva.
  • Potenciació de la comunicació entre empreses a través de les eines de l’IPEP.
  • Col·laboració amb el servei d’ocupació municipal de l’IPEP (SOMI) per fer més eficient la gestió de RRHH i la potenciació de mesures de conciliació laboral i persona.
  • Participació i difusió de les jornades dels Dijous Innovadors i l’Empordà Business Grup.

 logos cat empren